Arneses para elevación horizontal con percha de 2 o de 10 puntos. Arneses y ayudas técnicas para lateralización con grúa.